Direct naar de inhoud.

VANAF JANUARI 2023:

Workshops voor jongeren (12-18 jaar) in de buurthuizen van Stadskanaal, Musselkanaal, Onstwedde en Alteveer meer informatie

Theaterlessen voor jongeren (12-18 jaar) in de gemeente Westerwolde-Zuid (binnenkort meer informatie)

Musicallessen voor basisschoolleerlingen in de gemeente Westerwolde-Zuid meer informatie

Bouwstenen – dieren

Bouwstenen: (fantasie)dieren

Leerlingen hebben een goed ontwikkelde fantasie waardoor ze heel flexibel in de wereld staan. Daarmee kunnen ze gemakkelijk ideeën veranderen tijdens het werkproces en inspelen op onverwachte gebeurtenissen.

Van kartonnen strookjes is een bouwspel ontwikkeld waarmee vrij kan worden gebouwd: de vouwstenen.

Bij het bouwen ontwikkelen de leerlingen technisch- en ruimtelijk inzicht en fijne motoriek. Na 20 minuten wordt de fantasie en creativiteit aangesproken door het werkstuk te bewerken met gekleurd papier, lijm en scharen tot een (fantasie)dier.

De workshop kan eventueel gecombineerd worden met poëzie en natuur.

 • Voor groep 3 t/m 8 primair onderwijs en speciaal onderwijs.
 • Zeer geschikt als schoolbreed project.
 • Aantal leerlingen: tot 30 per workshop.
 • Tijdsduur: 1 tot 1,5 uur.
 • Het tarief voor scholen en instellingen binnen ons werkgebied (gem. Stadskanaal en Westerwolde Zuid) is €42,50 per uur.
 • Het tarief voor scholen en instellingen buiten ons werkgebied is €65,00 per uur.
 • Tarief is exclusief materiaalkosten (vouwstenen, gekleurd papier, karton, verf).
 • Docent: Egbert Pikkemaat.

Bouwstenen – stad

Bouwstenen: stad van de toekomst

Leerlingen staan met beide benen in de maatschappij en popelen om mee te mogen bouwen aan hun en onze omgeving. Van kartonnen strookjes is een bouwspel ontwikkeld waarmee vrij kan worden gebouwd. Het bouwen vergt technisch en ruimtelijk inzicht, net al bij een architect. Daarna wordt de fantasie en creativiteit aangesproken door het werkstuk te bewerken met kleuren en structuren tot een artistiek gebouw.

De leerlingen construeren gebouwen en formeren die op een gezamenlijk, op kartonnen platen, geschilderde plattegrond tot een stad. Een voorbeeld is te zien op: https://youtu.be/ePyzaRrwf7k

De workshop kan worden gecombineerd met de vakken ruimtelijke ordening, aardrijkskunde/wereldoriëntatie en onderzoekend ontwerpen (o&o).

 • Voor groep 3 t/m 8 primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
 • Zeer geschikt als schoolbreed project. Ook geschikt voor speciaal onderwijs.
 • Aantal leerlingen: tot 30 per workshop.
 • Tijdsduur: 1 tot 1,5 uur.
 • Extra organisatie: voor de presentatie is een grote ruimte nodig.
 • Het tarief voor scholen en instellingen binnen ons werkgebied (gem. Stadskanaal en Westerwolde Zuid) is €42,50 per uur.
 • Het tarief voor scholen en instellingen buiten ons werkgebied is €65,00 per uur.
 • Tarief is exclusief materiaalkosten (vouwstenen, gekleurd papier, karton, verf).
 • Docent: Egbert Pikkemaat.

Affiches Amnesty

Affiches ontwerpen voor Amnesti International.

Jongeren staan kritisch in de maatschappij en zijn gevoelig voor onrecht. Met simpele drukmaterialen en druktechnieken leren de leerlingen deze gevoelens op een beeldende manier te vertolken tot een protestaffiche.

Als voorbeeld worden gebruikt affiches van de ontwerper Ralph Prins, die jarenlang affiches voor Amnesti International heeft gemaakt. Zijn beeldtaal is simpel en voor iedereen duidelijk.

Leerlingen tamponeren en stempelen met de door de docent meegenomen boekdrukmaterialen zelf prachtige affiches.

De workshop kan gecombineerd worden met ‘verantwoord burgerschap’ en maatschappijleer.

 • Geschikt voor het voortgezet onderwijs.
 • Aantal leerlingen: 10 tot 25.
 • Tijdsduur: 1,5 tot 2 uur.
 • Extra organisatie: lokaal met wasbakken en werktafels.
 • Het tarief voor scholen en instellingen binnen ons werkgebied (gem. Stadskanaal en Westerwolde Zuid) is €42,50 per uur.
 • Het tarief voor scholen en instellingen buiten ons werkgebied is €65,00 per uur.
 • Tarief is exclusief materiaalkosten (papier, blokprint/inkt, sponsjes).
 • Docent: Egbert Pikkemaat.

Schetswandelen

De leerlingen gaan met papier en potlood op pad om een schets te maken in de buitenruimte. Dit kan bijvoorbeeld een straat, gebouw of park zijn. Omdat de tijd voor een schets slechts drie minuten is kan niemand een uitgewerkte tekening gaan maken, waardoor geoefende en minder geoefende tekenaars gelijk zullen zijn. Door gebrek aan tijd wordt er automatisch weggelaten en geabstraheerd. Tijdens de wandeling wordt verteld over in de wandeling opgenomen cultureel erfgoed.

Op een groot vlak karton werken de leerlingen vervolgens met wasco en ecoline de schetsen uit op een snelle, expressionistische manier met felle kleuren en grove structuren, vergelijkbaar met de expressionistische stijl van De Ploeg. Zo ontstaat een soort plattegrond van de wandeling.

 • Voor groep 3 t/m 8 primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
 • Aantal leerlingen: 10-30.
 • Tijdsduur: 1,5 tot 2 uur.
 • Het tarief voor scholen en instellingen binnen ons werkgebied (gem. Stadskanaal en Westerwolde Zuid) is €42,50 per uur.
 • Het tarief voor scholen en instellingen buiten ons werkgebied is €65,00 per uur.
 • Tarief is exclusief materiaalkosten (karton, ecoline en wasco).

Kerkinterieur tekenen

Kerkinterieur tekenen in spiegelbeeld

Door op de vloer van de kerk te liggen zie je de gewelven op een heel andere manier. Op deze manier kun je een grote vloerschildering in de kerk maken, alsof de gewelven in spiegelbeeld in de vloer worden weerkaatst. Dit gebeurd met witte en zwarte wasco en zwarte ecoline.

De workshop kan gecombineerd worden met poëzie.

 • Aantal leerlingen: 20 tot 30.
 • Tijdsduur 1,5 tot 2 uur.
 • Het tarief voor scholen en instellingen binnen ons werkgebied (gem. Stadskanaal en Westerwolde Zuid) is €42,50 per uur.
 • Het tarief voor scholen en instellingen buiten ons werkgebied is €65,00 per uur.
 • Tarief is exclusief materiaalkosten (karton, houtskool, ecoline en wasco).
 • Docent: Egbert Pikkemaat.

Naschools

Peuterdans

Onze docent komt naar de peuterspeelzalen toe om vrolijk met de kleintjes te dansen. Er wordt meestal aan de hand van een thema gewerkt, bijvoorbeeld seizoenen, feestdagen of kinderprogramma’s. Daarbij wordt gebruik gemaakt van slingers, linten of andere attributen om het extra levendig te maken.

 • Het aantal lessen en de lesduur wordt in overleg vastgesteld.
 • Het tarief voor scholen en instellingen binnen ons werkgebied (gem. Stadskanaal en Westerwolde Zuid) is €42,50 per uur.
 • Het tarief voor scholen en instellingen buiten ons werkgebied is €65,00 per uur.

Muziek voor peuters

Onze docent komt naar de peuterspeelzalen toe om op speelse wijze met de kinderen muziek te maken. Er worden leuke liedjes gezongen, op instrumentjes gespeeld en er wordt volop meebewogen op de muziek. Instrumentjes worden vanuit de Kunstenschool meegenomen.

 • Het aantal lessen en de lesduur kan in overleg vastgesteld worden.
 • Het tarief voor scholen en instellingen binnen ons werkgebied (gem. Stadskanaal en Westerwolde Zuid) is €42,50 per uur.
 • Het tarief voor scholen en instellingen buiten ons werkgebied is €65,00 per uur.

Dans een boek

Dans leent zich bij uitstek om een boek of verhaal tot leven te laten komen. In overleg met onze dansdocent kiest u een boek uit. Dit boek vormt dan het uitgangspunt voor de danslessen. Figuren, situaties en gebeurtenissen uit het boek zijn de inspiratiebron voor dansopdrachten. Het is zeker niet de bedoeling het verhaal chronologisch na te dansen, maar het doel is dat de kinderen al dansend het verhaal gaan beleven. Dit project is erg geschikt tijden de Kinderboekenweek of bij de Nationale voorleesdagen.

 • Lesduur: 30-45 minuten.
 • Aanwezigheid leerkracht gewenst.
 • Het tarief voor scholen en instellingen binnen ons werkgebied (gem. Stadskanaal en Westerwolde Zuid) is €42,50 per uur.
 • Het tarief voor scholen en instellingen buiten ons werkgebied is €65,00 per uur.

Doorlopende leerlijn dans

Samen met onze dansdocent maken jullie een doorlopende leerlijn dans die past op jullie school. De dansdocent zal jullie adviseren over eventueel aan te schaffen materiaal en jullie helpen bij het geven van de danslessen. De lessen kunnen aansluiten bij thema’s die vaak bij jullie op school terugkomen, of aansluiten bij methodes op jullie school. Uitgangspunt van de doorlopende leerlijn zijn de SLO-richtlijnen.

 • Lesduur: 30-45 minuten.
 • Aanwezigheid leerkracht gewenst.
 • Het tarief voor scholen en instellingen binnen ons werkgebied (gem. Stadskanaal en Westerwolde Zuid) is €42,50 per uur.
 • Het tarief voor scholen en instellingen buiten ons werkgebied is €65,00 per uur.