Direct naar de inhoud.

Foto’s Slotfestijn – 6 juli 2024

Wij zijn op zoek naar een bestuurslid/penningmeester

Vacature bestuurslid/penningmeester

Kunstenschool ZG is dé school voor kunst en cultuur in de gemeente Stadskanaal, Westerwolde en omgeving. 

Stichting Kunstenschool ZG verzorgt en faciliteert muziek-, dans- en theaterlessen in de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal. Het aanbod is onlangs verrijkt met beeldende kunst. 

Conform het rooster van aftreden vertrekt de penningmeester met ingang van 1 januari 2025. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuw bestuurslid dat tevens bereid is de functie van penningmeester op zich te nemen.

Penningmeester

Deze toezichthoudende rol van de penningmeester is specifiek gericht op financiële continuïteit van de stichting Kunstenschool. Aandacht voor financieel beleid en jaarstukken zoals begroting, realisatie, jaarrekening. Heeft een rol in de voorbereiding van de bestuursvergaderingen m.b.t. de financiën. Denkt mee over financiële vraagstukken. Heeft waar nodig, namens het bestuur, samen met de voorzitter, contact met de controller van de stichting.

  • Heeft affiniteit, financiële kennis en ervaring in bedrijfsvoering (ook non profit organisaties)
  • Heeft snel inzicht in financiële vraagstukken en risico’s en kan adviezen geven
  • Goede balans tussen meedenken, adviseren en bestuurlijke distantie in financiële aspecten

De directeur heeft de dagelijkse leiding en het bestuur is eindverantwoordelijk. Voor de samenstelling van het bestuur vinden wij diversiteit belangrijk, zoals een spreiding van leeftijd, kennis, kunde en achtergronden. Een bestuurslid is bij voorkeur woonachtig in het werkgebied, maatschappelijk betrokken en in staat om een bijdrage te leveren aan de organisatie. 

Heb jij met muziek, dans en/of theater? Vind je het belangrijk dat het onderwijs op dit gebied goed geregeld is in jouw regio? Onderschrijf jij de visie dat zoveel mogelijk mensen in ons werkgebied in contact zouden moeten komen met muziek, dans en/of theater? Wil je mede het beleid bepalen van een kerngezonde, groeiende en toekomstgerichte kunstenschool? 

Als jij je herkent in bovenstaand profiel, nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Stuur je reactie per mail naar:  g.brongers@kunstenschoolzg.nl.

Belangstellenden worden verzocht uiterlijk 21 juli 2024 te reageren.