Direct naar de inhoud.

Vacature Financieel controller

Coronabeleid Kunstenschool ZG

Ontwikkelingen coronavirus

Vanaf het nieuwe schooljaar kunnen we binnenshuis weer het normale rooster volgen voor alle lessen. De corona maatregelen zijn per 1 juli 2020 zodanig versoepeld dat dit tot onze grote opluchting weer kan! Er zijn in sommige gevallen nog een paar restricties, waaronder afstand houden, blazen en zingen, maar dat mag de pret niet drukken.

Onderstaande maatregelen zijn overgenomen vanuit de door de GGD en het Rijk gecommuniceerde maatregelen. Naast de algemeen bekende maatregelen zoals handen wassen, thuisblijven bij ziekteverschijnselen, het gezonde verstand gebruiken, enzovoort, gelden bij Kunstenschool ZG de volgende regels:

Groepslessen

Danslessen, Theaterlessen en Muzieklessen: (Kinderkoor, Muziek voor peuters, Muziek voor kleuters, Muziekwerkplaats, Popbands) en scholen/huurders locatie Stadskanaal

Per 1 juli zijn alle lessen binnenshuis in de normale groepsgrootte weer toegestaan. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij tijdens de les normaal groepscontact mogen hebben. De kleedkamers en toiletruimtes zijn weer open. Er geldt dat vanaf 18 jaar voorafgaand aan de lessen, tijdens (koffie)pauzes en na afloop van de lessen 1,5 meter in acht gehouden moet worden. Geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen is zowel binnen als buiten niet toegestaan.

Individuele lessen

Leerlingen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Leerlingen tussen 12 en 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar moeten tot (onderwijs)personeel wel 1,5 meter afstand houden. Leerlingen vanaf 18 jaar moeten onderling 1,5 meter afstand houden en moeten tot (onderwijs)personeel 1,5 meter afstand houden.

Wedstrijden en presentaties

Wedstrijden en presentaties met toeschouwers zijn toegestaan. Hierbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand moeten houden. Buiten mogen maximaal 250 toeschouwers zijn (excl. personeel). Binnen mogen maximaal 100 toeschouwers per ruimte zijn (excl. personeel) met vaste zitplaatsen. Geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen is zowel binnen als buiten niet toegestaan. Meezingen bij uitvoeringen is niet toegestaan.

Lessen en uitvoeringen op locaties van derden

Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs en locaties die wij huren van derden, anders dan locatie Stadskanaal

Bij lessen die wij verzorgen op locaties van derden, houden wij ons, naast bovenstaande maatregelen, aan de maatregelen die binnen deze locaties gelden, tenzij deze in strijd zijn met onze eigen maatregelen.

Uitzonderingen op bovenstaande

Blaasinstrumenten

Individuele lessen, groepslessen, samenspel/orkesten

Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand houden tot anderen.

Zangkoren

Popbands 18+, zangactiviteiten in verzorgingshuizen, koren/huurders locatie Stadskanaal

Voor zangkoren en -ensembles wordt repeteren en optreden wel weer mogelijk, maar onder welke voorwaarden dit kan wordt binnenkort door het RIVM bekend gemaakt. De Popbands moeten nog voorzichtig zijn met zingen door volwassenen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal hier vast meer duidelijkheid over zijn. We houden iedereen die dit betreft op de hoogte.

Algemene informatie met betrekking tot de locatie Stadskanaal

Ouders hebben weer toegang tot de locatie om kinderen te brengen. Er mag gewacht worden in de gang. Stoelen (geen bankjes) staan (en laten staan s.v.p.) op 1,5 meter afstand. De koffie/thee automaat is beschikbaar voor bezoekers. Er blijft een looproute in het gebouw van kracht; bij de hoofdingang IN en bij de artiestenuitgang UIT.

Bij bovenstaand: wij vragen met klem aan iedereen om de richtlijnen van 1,5 meter en hygiëne goed in acht te nemen voor jezelf en voor anderen!